Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse och spåra webanvändning.
Varför är det bra att amma?

Varför är det bra att amma?

Från den stund då du blev gravid har du säkert fått höra att amning är det bästa för barnet. Hälsoorganisationer världen över säger att bröstmjölk är det hälsosammaste och nyttigaste för spädbarn. Årtionden av forskning har, utan minsta tvivel, slagit fast att bröstmjölk är den idealiska födan för barn som till och med skyddar mot sjukdomar. Vi kan slå fast att amning är en investering i framtiden som ger hälsofördelar för barnet och dig som mamma.

Här kommer vi att berätta vilka hälsofördelar det faktiskt finns i amning för dig och ditt barn.

Vi börjar i korthet…

Ammande barn:

 • Breast Milk Is Best Milk EmagazineSpenderar mindre tid på sjukhus än barn som flaskmatas
 • Har färre öroninflammationer
 • Har färre matsmältningsproblem
 • Har färre utslag och allergier

Mer fakta om hälsofördelarna med att amma:

 • Proteinet i bröstmjölk ger barnets immunförsvar en kick-start. (National Academy of Sciences USA).
 • Det är konstaterat att barn som får ersättning är på sjukhus 14 gånger mer än barn som ammas. (The Journal of Human Lactation, No. 2, 1993).
 • Världshälsoorgansationen uppmuntrar mammor världen över att amma så länge som möjligt - åtminstone ett år – eftersom bröstmjölk ger den allra bästa näringen till barnet och skyddar mot bakterier och infektioner. (Breastfeeding Guidelines from the American Academy of Pediatrics).
 • Svenska Socialstyrelsen följer WHO´s råd och rekommenderar helamning tills barnet är sex månader och därefter introducering av mat parallellt med amning under barnets första år.
 • Bröstmjölk innehåller över 100 olika näringsämnen som inte finns I ersättning. Dessa komponenter är värdefulla för barnet. De hjälper till att bygga hjärnvävnad och utgör byggstenar i olika delar av barnets kroppsliga utveckling.
 • Bröstmjölken överför aktiva och passiva antikroppar, mot alla de sjukdomar som mamman har utsatts för under sitt liv, till barnet.
 • Studier har visat att 4 månaders amning kan reducera risken för Crohns sjukdom, ungdomsdiabetes och vissa cancerformer som drabbar små barn. (American Academy of Pediatrics)
 • Amning minskar också risken att barnet ska drabbas av fetma, astma, bronkit, urinvägsinfektioner och många andra sjukdomar.
 • Den vanligaste orsaken till cancerrelaterad död hos barn under 15 års ålder i USA är akut lymfatisk leukemi (ALL). Studier visar att barn som ammades under minst sex månader hade 24% mindre risk att få sjukdomen. Det finns även en minskad risk för mindre vanliga typer av leukemi. (Environmental Health Perspectives, Vol. 113, Number 2, February 2005).
 • Ammade barn är mindre benägna att drabbas av glutenintolerans eller celiaki. Gluten är ett protein som finns I spannmål som vete, råg och korn. Spädbarn som ammas under övergången till fast föda minskar risken att drabbas med 52% jämfört med barn som inte ammas. (Archives of Disease in Childhood, November 2005).
 • Nyligen gjorda studier har visat att samma egenskaper i bröstmjölken som skyddar barnet, skyddar även den ammande mamman från diabetes och ungdomsdiabetes. För mödrar som ammar i minst ett år är risken 15% lägre att få diagnosen typ 2-diabetes (vuxendiabetes) än kvinnor som inte ammat. För varje år mamman ammade minskade hennes risk att utveckla sjukdomen med ytterligare 15%. (Journal of American Medical Association, volym 294 N0. 20 november 2005).
 • Amning minskar risken för äggstockscancer hos mamman.
 • Amning underlättar för mamman att snabbare komma tillbaks till vikten hon hade före graviditeten, vilket i sin tur minskar risken för viktrelaterade sjukdomar hos mamman.
 • Mammor som ammar stärker och bygger upp sitt skelett. Även om amning initialt minskar bentätheten så är skelettet inom två år från graviditeten starkare än det var före. Amningen ger också kvinnan den sällsynta möjligheten att reparera små sprickor i sitt skelett som så småningom annars kan leda till benskörhet.
 • År 1994 genomfördes en studie för att komma fram till frekvensen av bröstcancer hos kvinnor som ammade under olika lång tid, jämfört med kvinnor som inte ammade. När man jämförde förekomsten av bröstcancer hos premenopausala kvinnor, visade det sig att det fanns en 15% minskad risk hos kvinnor som ammat upp till 3 månader, 22% minskad risk hos kvinnor som ammat 4-12 månader och 34 % minskad risk för kvinnor som ammat 13-24 månader. (Newcomb, P.A. et al, The New England Journal of Medicine 330(2): 81-87).
 • En studier av kvinnor i en kinesisk by visade att för mödrar som ammade total två år eller mer av sitt liv, minskade risken att drabbas av bröstcancer med 50%. (American Journal of Epidemiology).

Slutligen:

 • Amning är det miljövänliga valet. Förpackningar för ersättning belastar jordens resurser. En uppskattning säger att 87 200 ton av tenn och papper har ackumulerats från tomma ersättningsförpackningar. (La Leche League, May 2002).
 • Amning är kostnadseffektivt ur både ett personligt och samhälleligt perspektiv. Det reducerar behovet av medicinska behandlingar, ger mindre frånvaro från arbetet pga vab och mindre energiförbrukning. (American Academy of Pediatrics).

All information är hämtad från vetenskapliga artiklar.

Kost för ammande mammor – del 2

Kost för ammande mammor – del 2

Vi har tidigare berättat om de kostråd som finns för ammande mammor. Nu fokuserar vi på kost som gynnar bröstmjölksproduktionen.Många kvinnor producerar tillräckligt med bröstmjölk utan problem. Andra...

Läs mer

Flaskmatning

Flaskmatning

Vissa barn växer upp utan att någon gång flaskmatas, vissa barn flaskmatas alltid och vissa barn får både bröstet och flaska. Det finns situationer när flaskmatning är nödvändigt, antingen långvarigt eller...

Läs mer

Kost för ammande mammor – örter och kryddor – del 3

Kost för ammande mammor – örter och kryddor – del 3

I denna den tredje delen om kosten handlar det om några utvalda örter och kryddor. Det finns växter som är extra bra att äta direkt efter förlossningen. Tex nässlor som hjälper kroppen att återhämta sig...

Läs mer

Varför är det bra att amma?

Varför är det bra att amma?

Från den stund då du blev gravid har du säkert fått höra att amning är det bästa för barnet. Hälsoorganisationer världen över säger att bröstmjölk är det hälsosammaste och nyttigaste för spädbarn. Årtionden...

Läs mer